INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter
Cleanroom är engagerad i din integritet och strävar alltid efter att skydda din personliga information på bästa möjliga sätt. Cleanrooms mål är att följa alla gällande lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter. Denna policy hjälper dig att förstå vilken personlig information som Cleanroom samlar och hur informationen används. Genom att godkänna denna integritetspolicy på webbplatsen i samband med ett köp eller när du lämnar personuppgifter samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

Cleanroom ansvarar för behandlingen av din personliga information.

Vilken personlig information hanterar vi?

Vi kommer att hantera personuppgifter som du tillhandahåller eller har gett oss, eller som vi har samlat på vår webbplats med cookies för att hantera dina inköp eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Personuppgifterna som Cleanroom hanterar inkluderar ditt personnummer (om du har uppgett detta), ditt namn, kön, födelsedatum, e-postadress, ditt bud, betalning och orderhistorik, ditt kreditkortsnummer, din leveransadress, din IP-adress och ditt telefonnummer.

Hur använder vi din personliga information?

Informationen används för identifiering, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och statistik. Informationen ska också användas för att skicka post, SMS och e-post till dig och för marknadsföring och information via telefon om du inte har valt bort denna typen av kommunikation. Du kan när som helst kontakta oss för att välja bort marknadsföring riktad till dig som kund.

Informationen ska också användas för att analysera köpvanor att ge dig relevant information och marknadsföring och för att förbättra webbplatsen, betalningssätt och betalningsprocesser. Att förbättra metoderna för betalprocesser och betalning kan inkludera behandling där din personliga information (om du har angett detta), överföras till andra företag i Cleanroom Group och tredje part som är del av grunden för analysen. Personuppgifter kan därför användas tillsammans med information i andra register, såsom vid kreditupplysningar.

Personnummer (om du har angett detta) kommer också att tas upp i samband med ett köp på uppdrag av (eller som en följd av krav från) tredjepartsleverantörer av betalning och kredittjänster som behöver detta för att utföra kreditupplysningar.

Användningen av personuppgifter kan leda till att information behandlas tillsammans med data från andra register både inom och utanför EU, och att dina personuppgifter överförs till och behandlas av andra företag i Cleanroom Group för de ändamål som beskrivs ovan enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Informationen kan också behandlas tillsammans med information från eller delat med myndigheter eller våra partners, såsom vid tryckning och distribution, och tredjepartsbetalning eller kreditkortstjänster. Cleanroom är alltid extremt försiktig när det gäller sådan användning.

Genom att acceptera denna policy på webbplatsen i samband med ett köp eller när du lämnar personuppgifter samtycker du till överföring av personuppgifter till länder utanför EU.

Om hela eller delar av Cleanrooms verksamhet säljs eller integreras med ett annat företag, kommer din personliga information kuna lämnas ut till våra rådgivare och också till den nya ägaren av verksamheten.

Cleanroom använder Googles annonstjänster för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Du kan läsa mer om Googles samling, delning och användning av data här.

Hur skyddar vi din personliga information?

För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi genomfört flera säkerhetsåtgärder. Vi har infört säkerhetsprocedurer och tekniska samt organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information, såsom webbläsarcertifiering. Dessutom har vi tillräckligt med brandväggar och antivirusprogram för att skydda mot och förhindra obehörig åtkomst till nätverket. Fysisk tillgång till de lokaler där informationen lagras är begränsad och personal legitimeras innan åtkomst. Cleanroom använder också, till exempel, SSL (Secure Socket Layer), vilket är ett protokoll för säker överföring av information via Internet (eller andra nätverk). Som kund, se till att SLL inte är avstängd i webbläsarens inställningar. För att förhindra eventuell obehörig åtkomst när ditt kreditkortsnummer behandlas, kommer envägskoder att användas.

Hur länge kommer Cleanroom att behålla min personliga information?

Om du ger ditt samtycke till att vara registrerad kund / medlem i Cleanroom, kommer dina uppgifter att behållas tills du avanmäler dig. Du kan när som helst välja bort att vara medlem hos oss. Om du inte registrerar dig som kund / medlem, kommer din personliga information endast att hållas så länge som krävs för att följa lagen eller så länge det krävs för att de andra parterna skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig, till exempel för att fullfölja leverans eller garantiåtaganden.

Däremot kommer dina personuppgifter aldrig att lagras längre än att lagringen överensstämmer gällande lagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av din personliga information

I enlighet med gällande sekretesslagar har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, oavsett hur de samlas in. Om du vill få sådan information kan du ordna detta genom att skicka en skriftlig förfrågan till oss. En sådan begäran måste vara vederbörligen undertecknad av dig och skickad med vanlig post, se adresser som finns på webbplatsen. Därför kan den inte skickas via e-post.

Cleanroom vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om någon av de uppgifter som du lämnar till Cleanroom ändras, till exempel om du ändrar din e-postadress namn eller betalningsuppgifter eller om du vill ändra ditt användarkonto måste du ge Cleanroom korrekt information genom att skicka e-post till Cleanroom. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller raderas.

Din personliga information kommer inte att användas för direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan användning. Du har alltid rätt att återkalla ett eventuellt samtycke för hantering av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till endast en specifik del av användningen, till exempel den som gäller direktmarknadsföring.

Länkar 

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast vår webbplats. Om du är länkad till en annan webbplats hänvisar vi till den sekretesspolicy som gäller för den webbplatsen. Observera att Cleanroom inte ansvarar för hanteringen av din personliga information på andra webbplatser.

Ändringar i sekretesspolicy

Cleanroom förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy i den utsträckning som krävs för att rätta till fel eller uppfylla nya juridiska eller tekniska krav. Eventuella ändringar i sekretesspolicyn ska publiceras på webbplatsen.

Cookies

Vi använder så kallade "cookies" på Cleanrooms hemsida. Cookies är små textfiler som är lagrade på din dator och som vår webbserver använder för att ge dig tillgång till några av funktionerna på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: 1) en lagrad cookie (persistent cookie) på din dator under en viss tid, 2) en temporär cookie (sessionscookies) som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden du besöker en webbplats. Sessioncookies försvinner när du stänger webbläsaren.

Cleanroom använder cookies för att förbättra webbplatsen för kunder, till exempel genom att anpassa webbplatsen i form av kundernas önskemål, val och intressen. Det hjälper dig också att hålla reda på vilka produkter som du har lagt i din kundvagn och att bearbeta ditt köp, se till att besökaren förblir inloggad på webbplatsen så att kunden inte behöver logga in varje gång han / hon bläddrar till en annan sida, i syfte att anpassa våra tjänster för att säkerställa att du får annonser som är relevanta för dig, och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i samband med ett köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra eventuella personliga inställningar hos Cleanroom, till exempel för att säkerställa att du inte alltid behöver göra vissa val varje gång du besöker webbplatsen och att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Tillfälliga cookies används bland annat för att registrera statistik kring användningen av webbplatsen.

Genom att acceptera Cleanrooms allmänna villkor och / eller denna sekretesspolicy och att använda Cleanrooms webbplats, godkänner du behandling av cookies enligt ovan. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att den frågar dig varje gång Cleanrooms hemsida försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare sparade cookies. Läs webbläsarens hjälpsidor för mer information. Dessutom kan du när som helst manuellt radera cookies från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten vara begränsad till vissa delar av webbplatsen och webbplatsen kanske inte fungerar som avsett.